Sustainability Report 2018

Sustainability Report

ViskoTeepak är en världsledande aktör inom korvskinnsindustrin. De har länge jobbat med hållbarhet och var de första i industrin att börja använda GRI (Global Reporting Initiative) mallar. Broschyren är 48 sidor och har producerats på engelska och tyska. Hela broschyren hittar du på viskoteepak.com

Category
portfolio