Produktblad & Presentation

Medimar

Medimar är en privat hälso- och sjukvårdsklinik med dagkirurgi.
Kliniken grundades 1991, i början med företagshälsovård och fysioterapi som grundstenar. Sedan dess har verksamheten breddats med specialistmottagning, rehabilitering, laboratorium och dagkirurgi.

 

Till Medimar har vi designat produktblad, presentationer och annonser.

Category
portfolio